Vilactiva Maig 2020

MAIG 2020 | 9 n L’Ajuntament de Viladecavalls es prepara per a realitzar una actuació sobre els polígons in- dustrials de La Bòbila, Can Mit- jans i Can Trias que permeti po- tenciar la mobilitat en aquestes zones i implementar-hi mesures d’eficiència energètica. Aques- ta actuació es finança a través del programa «Modernització dels polígons», promogut per la Diputació de Barcelona amb la voluntat de potenciar el teixit productiu al nostre municipi. En concret, aquests polígons acu- llen 60 empreses i 2.300 treba- lladors, segons dades prèvies a l’actual crisi sanitària. En la primera fase de la feina que hi ha prevista es proposa l’aplicació de gran part de les mesures que ja establia l’estudi de mobilitat. Entre les actua- cions que tenen per objectiu facilitar-hi els desplaçaments trobem la repintada i renovació de la senyalització, tant l’horit- zontal com la vertical; la creació de nous passos per a vianants i nous itineraris per a ciclistes; Properament es desenvoluparan actuacions per a potenciar el teixit industrial a Viladecavalls Un pla per a modernitzar els polígons industrials del municipi L’Associació de Polígons ha participat en el projecte fent-hi les seves propostes, que han estat en part incloses la implementació de canvis de sentit i l’ordenació de l’estacio- nament; la limitació de veloci- tat als entorns, o millores a les cruïlles. La decisió d’una part de les mesures s’ha pres, a més, tenint en compte les consideracions realitzades per l’Associació de Polígons d’Activitat Econòmica de Viladecavalls, la qual ha fet propostes que giraven al vol- tant de la mobilitat. Més eficiència energètica A les actuacions previstes sobre els desplaçaments se’n suma- ran també d’altres que perme- tran incrementar l’eficiència energètica dels polígons per tal que aquesta s’adeqüi a la normativa de l’enllumenat pú- blic municipal. La més rellevant serà el canvi de les actuals llu- minàries de la via pública per altres de noves amb tecnologia de LED, que ofereixen menys despesa energètica. A més, també s’instal·laran els equips de telemesura i telegestió en els quadres afectats. En aquest aspecte l’Associació de Polígons també ha fet la seva aportació, que ha estat recollida en el pro- jecte: en concret, s’ha proposat una motorització centralitzada del sistema d’enllumenat. Des de l’Ajuntament s’espera que aquests treballs permetin, d’una banda, satisfer les neces- sitats de les empreses ja ubica- des al nostre terme municipal i, de l’altra, fer més atractiu el nostre municipi per a l’arribada de nou teixit empresarial.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=